Newsletter:


Zgłoszenia

Mapa będzie udostępniana w wersji elektronicznej poprzez portale społecznościowe, strony internetowe firm partnerskich oraz urzędów miast i gmin w Polsce.
Pierwsze wydanie zawierać będzie firmy z branży FMCG.

Firmy zainteresowane udziałem w projekcie Mapa Marek i umieszczeniem swoich marek na mapie prosimy o kontakt
na adres mailowy zgloszenie@590powodow.pl

 

Kontakt
Stowarzyszenie PEMI
05-180 Pomiechówek Wymysły 67 D.
KRS: 0000213935
www.pemi.pl
O nas
Inicjatorem i koordynatorem akcji jest Stowarzyszenie PEMI które jest instytucją NON-PROFIT
Więcej
Partnerzy akcji
Wojewoda Świętokrzyski, Wojewoda Śląski, Wojewoda Podkarpacki, Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Wojewoda Kujawsko Pomorski, Marszałek Województwa Pomorskiego, Marszałek Województwa Lubuskiego, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Marszałek Województwa Małopolskiego, Marszałek Województwa Śląskiego, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Lista partnerów
Organizator i koordynator akcji  http://www.pemi.pl