Newsletter:
Obieg zamknięty
Podobnie jak w przyrodzie (zamknięty obieg materii) - nasza osobista sytuacja finansowa jest ściśle powiązana z sytuacją gospodarczą Kraju. Jeżeli kondycja finansowa Kraju jest dobra my również to odczuwamy. Kupując produkty wytworzone w Polsce powodujemy, że w przyszłości nasza pensja będzie wyższa, zmniejszy się bezrobocie oraz polepszy się jakość szkolnictwa, służby zdrowia, bezpieczeństwa …..

Czy to możliwe, że wydając 100 zł na polskie buty wpływamy na wysokość własnej pensji?
Szczegóły (poniżej) w „płacę i wymagam” oraz „źródła pieniędzy”
Płacę i wymagam
Struktury Państwa funkcjonują dzięki Naszym podatkom. To my za pośrednictwem wszelkiego rodzaju podatków
(VAT w towarach i usługach, dochodowy, itp.) opłacamy pensje dla: Ministrów, Posłów, Senatorów, Policjantów, Nauczycieli, pracowników w urzędzie miasta ... Kupując polskie produkty zwiększasz ilość środków przeznaczanych na funkcjonowanie instytucji utrzymywanych z budżetu Państwa. Gwarantując lepsze finansowanie masz prawo wymagać najwyższej jakości usług świadczonych przez te instytucje.
Źródła pieniędzy
Podstawowe źródła finansowania Państwa to podatki od towarów i usług oraz opodatkowanie naszych pensji.

Symulacja obiegu pieniędzy – (szacunkowa)

Z każdych 8 000 zł wydanych na produkty lub usługi do skarbu Państwa trafia między innymi:
- 1 442 zł Podatku VAT (z reguły 22%).
- 570 zł Podatku dochodowego (z reguły 19%).
Zakładamy, że z tej kwoty przedsiębiorca przeznacza 3 439 zł na zatrudnienie pracownika z czego:
- 2 087 zł to wypłata pracownika ( kwota brutto na umowie o pracę to 2 900 zł + przedsiębiorca musi opłacić dodatkową składkę ZUS 539 zł co daje łączny koszt 3 439 zł)
- 1 162 zł to składki na ZUS oraz fundusz zdrowia.
- 190 zł to zaliczka na podatek dochodowy pracownika. PODSUMOWUJĄC ....

to oznacza, że z każdych 8 000 zł wydanych na usługę do skarbu Państwa trafia łącznie ponad:
- 2 200 zł podatku z którego finansowana jest działalność Państwa oraz
- 1 162 zł składki na ZUS oraz fundusz zdrowia (finansowana służba zdrowia oraz emerytury)


Zobacz w jaki sposób możesz promować własną działalnośc oraz polską gospodarkę. Pobierz materiały promocyjne
i wzbogać własną ofertę.
Jak do nas dołączyć

Ważne
Wysyłając zgłoszenie i/lub zamawiając materiały promocyjne prosimy o podanie następujących danych:

• Osoba Kontaktowa
• Nazwa Firmy
• Adres Firmy
• Telefon Kontaktowy
• Ilość pracowników
• Adres email
Regulamin
Pobierz regulamin akcji "590powodów"
Pobierz
Kontakt
Stowarzyszenie PEMI
05-180 Pomiechówek Wymysły 67 D.
KRS: 0000213935
www.pemi.pl
O nas
Inicjatorem i koordynatorem akcji jest Stowarzyszenie PEMI które jest instytucją NON-PROFIT
Więcej
Partnerzy akcji
Wojewoda Świętokrzyski, Wojewoda Śląski, Wojewoda Podkarpacki, Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Wojewoda Kujawsko Pomorski, Marszałek Województwa Pomorskiego, Marszałek Województwa Lubuskiego, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Marszałek Województwa Małopolskiego, Marszałek Województwa Śląskiego, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Lista partnerów
Organizator i koordynator akcji  http://www.pemi.pl